Απολυμάνσεις Απεντομώσεις Μυοκτονίες Κατοικιων & Κτιριων

Η εταιρεία μας, εκτός από τις γνωστές μεθόδους ψεκασμού, έχει εισάγει στην αγορά δύο νέες, καινοτόμες μεθόδους απολυμαντικών εφαρμογών, οι οποίες πετυχαίνουν ολοκληρωτική απολύμανση και απεντόμωση στους χώρους εφαρμογής. Οι προαναφερόμενες μέθοδοι είναι οι εξής:

Α) Καπνογόνο εξωτερικής και εσωτερικής εφαρμογής, το οποίο πετυχαίνει ολοκληρωτική θανάτωση των παθογόνων οργανισμών (κατσαρίδες, κουνούπια, σαράκι) και μικροοργανισμών (ιός γρίπης, σαλμονέλα, τυφοειδής πυρετός κ.α.)

Β) Κώνος – τύπου αεροζόλ – για εσωτερική εφαρμογή σε οικείες, το οποίο καταπολεμά τις κατσαρίδες, τα σαμιαμίδια, τα κουνούπια και άλλους παθογόνους οργανισμούς.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι και στα δύο προαναφερόμενα προϊόντα η θανάτωση είναι ολοκληρωτική, αφού εφαρμόζουμε την εκάστοτε μέθοδο σε όλους τους χώρους και τις επιφάνειες, ακόμα και σε ντουλάπες, συρτάρια κ.α.

Απολυμάνσεις κτηρίων και απολυμάνσεις κατοικιών
apolimanseis
Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς εφαρμογής για την (Α) μέθοδο είναι:

 • Αποθήκες
 • Κτηνοτροφικοί χώροι-κλειστές μονάδες
 • Φρεάτια
 • Βόθροι
 • Οικείες – κατάλληλο για το σαράκι σε ξυλοσκεπές
 • Σχολεία
 • Χώροι εστίασης
 • Βιομηχανικοί χώροι

Τομείς εφαρμογής για τη (Β) μέθοδο είναι:

 • Οικείες – ολική απολύμανση
 • Υπόγεια
 • Λεβητοστάσια
 • Αποθηκευτικοί χώροι

Σημείωση:

Η εφαρμογή τους γίνεται από ειδικό στην εφαρμογή των μεθόδων και πάντα κατόπιν συγκεκριμένων οδηγιών.