Βιολογικοί Καθαρισμοί Κατοικιών

Ο συγκεκριμένος βιολογικός καθαρισμός είναι ο καλύτερος χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και κυρίως χωρίς καμία δυσωσμία. Αφού ποτίζει υπεδάφια με εκπληκτικά αποτελέσματα και καθαρότητα εξόδου. Λειτουργεί με ή και χωρίς βακτήρια και η συντήρησή του είναι μια φορά στα δύο χρόνια. Καθάρισμα με σύνθετο μηχάνημα που διαθέτει η ίδια η εταιρεία και κόστος 100 ευρώ συν ΦΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6936020410 κ. Πάντος Παναγιώτης